Najpierw umowa potem wyjazd

10 lipca 2018

Przyszła opiekunka musi znać swojego prawa

Wiele osób pragnących wyjechać za granicę do pracy, boryka się z wątpliwościami i zmartwieniami, które spędzają im sen z powiek. Najczęściej dotyczą one kwestii związanych  z zabezpieczeniem formalnym, czyli umową i ubezpieczeniem, które uzgadniają z zatrudniającą je agencją. Skąd bierze się strach przed oszustwem, jeśli agencja jest rzetelna i nie słyszeliśmy żadnej negatywnej opinii o niej? Czy obawy odnośnie podpisania umowy mogą być na jakimś etapie uzasadnione?

Przyszła opiekunka musi znać nie tylko postawione przed nią zadania i obowiązki, ale również prawa jej przysługujące. Kandydatka powinna mieć podstawowe pojęcie dotyczące kwestii formalno-prawnych, których częścią niebawem się stanie dzięki zawarciu odpowiedniego porozumienia z agencją pracy dla opiekunek. Legalne zatrudnienie to nieodzowny element procesu związanego z rekrutacją przyszłej opiekunki - nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z warunków zgodnego z prawem wyjazdu do pracy za granicę.

Umowa - priorytetowa część procesu kończącego rekrutację

Nie ma innej kolejności postępowania w trybie rekrutacji dla opiekunki, jak uznanie umowy między agencją a kandydatką jako priorytetowej kwestii wjazdu do pracy. Umowa stanowi najważniejszy dokument porozumienia pomiędzy stronami, ponieważ to ona musi zawierać wszystkie szczegóły odnoszące się do warunków zatrudnienia na w pełni legalnej, prawnej podstawie. Niestety, część opiekunek zapomina, że umowa jest priorytetem PRZED wyjazdem i… odsuwa jej podpisanie na bliżej nieokreślony w czasie termin. To największy błąd, jaki może zostać popełniony!

Pamiętaj, że bez podpisanej umowy nie masz tak naprawdę żadnej podstawy prawnej, aby dochodzić swoich racji na przykład w sądzie. Zanim jednak rozpoczniesz z agencją negocjacje co do zapisów w niej zawartych, koniecznie zweryfikuj placówkę, z jaką podejmujesz współpracę w Rejestrze Agencji Zatrudnienia (tak zwany “KRAZ”), prowadzonym przez Marszałków Województw. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy agencja pośrednictwa pracy posiada specjalny, właściwy certyfikat, uprawniający ją do prowadzonej działalności. Później należy zadbać o obecność odpowiednich punktów w umowie, gwarantujących Tobie, jako osobie wyjeżdżającej do pracy za granicę, bezpieczne i legalne zatrudnienie.

Co musi znaleźć się w umowie? - niezbędnik dla każdej kandydatki

 Poniżej zostały wyróżnione punkty, które obligatoryjnie muszą stać się częściami składowymi umowy, wiążącej opiekunkę oraz agencję zatrudnienia.

 • Okres zatrudnienia opiekunki. Czas rozpoczęcia pracy aż do momentu jej zakończenia powinien być jasno i ściśle określony w umowie. Zostaje on ustalany wspólnie przez agencję i opiekunkę, w zależności od rodzaju oferty i stanowiska, na jakie aplikuje opiekunka.
   
 • Zdefiniowany rodzaj wykonywanej pracy i warunki z nią związane. W tym zapisie mieści się wysokość wynagrodzenia, sposób oraz termin jego wypłacania, a także zakres obowiązków i zadań, które będzie wykonywać opiekunka.
   
 • Informacje dotyczące ubezpieczenia społecznego.
   
 • Nazwa pracodawcy (z uwzględnieniem jego siedziby i nazwy za granicą).
   
 • Prawa i obowiązki pracownika. Związane z kwestiami formalnymi obowiązki - posiadanie odpowiednich dokumentów i badań lekarskich, referencji, certyfikatów poświadczających kwalifikacje oraz umiejętności we właściwym zakresie kompetencji. Prawa w swoim zapisie muszą odnosić się do możliwych i przysługujących pracownikowi dni urlopu, ewentualności wyjazdu w nagłych przypadkach, korzystania z opieki lekarskiej na miejscu itd.
   
 • Prawa i obowiązki pracodawcy. Tu nade wszystko muszą pojawić się zapisy odnośnie do konieczności udzielenia pracownikowi pomocy w razie potrzeby przez agencję, a także zapewnienia mu ochrony prawnej w odpowiednim zakresie.
   
 • Informacje związane z dojazdem i powrotem pracownika na miejsce wykonywanych obowiązków za granicą. Określenie strony pokrywającej koszta podróży bądź podziału, jaki strony ustaliły między sobą w tym temacie.
   
 • Tłumaczenia wszystkich dokumentów. To niezwykle ważne - umowa MUSI zostać sporządzona zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, ze staranną dbałością o wykonane tłumaczenie.
   
 • Określenie odpowiedzialności cywilnej obydwu stron, biorąc pod uwagę przypadek niewywiązania się z umową. To istotny i standardowy zapis, którego nie może pod żadnym pozorem zabraknąć w umowie. Definiuje on rodzaj odpowiedzialności prawnej lub finansowej, nałożonej na stronę w momencie niedotrzymania któregoś z punktów zawartych w porozumieniu.

Ubezpieczenie podczas wyjazdu do pracy za granicę a umowa

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne to priorytet, jeśli chodzi o podjęcie pracy za granicą. Wiele opiekunek nie jest jednak pewnych, jak powinien wyglądać zapis w umowie regulujący tego typu kwestię. Mimo, że opiekunka wyjeżdża poza granice kraju, wciąż obowiązują ją zasady związane z ubezpieczeniem, którym podlegają obywatele w Polsce. Agencja pracy powinna zweryfikować status swojego pracownika w tym zakresie, ponieważ na czas wyjazdu i pracy za granicą, to ona zaczyna pełnić funkcję płatnika w zakresie składek ubezpieczeniowych.

Jednak najczęściej nie w każdym rodzaju ubezpieczenia - dlatego najlepiej, jeśli opiekunka zawczasu wykupi tak zwany EKUZ, czyli dokument zapewniający dostęp do publicznej służby zdrowia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, mądrym posunięciem ze strony opiekunki będzie zadbanie o samodzielne ubezpieczenie,  w razie kryzysowej sytuacji gwarantujące zwrot kosztów leczenia i hospitalizacji oraz inne przywileje - wedle indywidualnych potrzeb, zawsze można dokonać rozszerzenia usług ubezpieczyciela. Przed podpisaniem umowy, kwestię ubezpieczenia trzeba szczegółowo omówić z przedstawicielami agencji zatrudnienia - aby zapis w umowie był jasny i czytelny dla obydwu stron.

Uwaga na oszustów i nieuczciwe praktyki

Pamiętaj, jako osoba podejmująca się pracy za granicą, musisz mieć na uwadze cały szereg ewentualności, które mogą wystąpić w momencie próby oszustwa przez konkretną agencję. Każdy taki przypadek masz prawo zgłosić i wyciągnąć odpowiednie konsekwencje od danej placówki. Pod żadnym pozorem nie przystawaj na propozycję “umowę podpiszemy w siedzibie agencji za granicą, jak już wyjedziesz” - nie ma takiej opcji! Umowa obejmuje również ustalenia dotyczące samego wyjazdu (np. kosztów podróży), nie możesz więc jechać bez żadnego potwierdzenia ustaleń dokonywanych w zwykłej rozmowie. Nie mają one żadnego przełożenia i potwierdzenia w świetle prawa - w razie oszustwa nie masz zatem jak się bronić.

Pamiętaj też, aby umiejętnie chronić swoje dane osobowe - wszystkie podpisywane przez Ciebie dokumenty muszą zawierać właściwe klauzule poufności. Nie zgadzaj się na podpisanie umowy, jeśli któryś z punktów budzi Twoje wątpliwości pod jakimkolwiek względem - skonsultuj swoje obawy z kimś posiadającym wiedzę prawniczą lub przedstawicielami samej agencji.  Nieuczciwe firmy często bazują na skonstruowanych w sposób zawiły przepisach, które mają zerowe przełożenie na wartość merytoryczną, ale potrafią przemycić niekorzystne znaczenie dla opiekunki. Nie pozwól, aby Ciebie spotkała taka sytuacja - bądź uczulona na każdy przejaw nierzetelności nieuczciwości, Zawsze proś o potwierdzenie wszystkich ustaleń w formie pisemnej, z podpisami obydwu stron zawierających dane porozumienie - nie zapomnij również o dodatkowych kopiach każdego z dokumentów. Dzięki wszystkim podjętym krokom, masz szansę ustrzec się przed wymierzoną w Twoją stronę praktyką oszustwa.

 

                                                                                              

Zobacz inne artykuły

12 czerwca 2019

Konkurs - Ciekawe śniadanie

KONKURS - CIEKAWE ŚNIADANIE  ................................................................. Pochwal się w komentarzu zdjęciem wraz z…
ZOBACZ WIĘCEJ
27 maja 2019

Opieka nad osobą leżącą

Opieka nad osobą leżącą to nie lada wyzwanie. Jakie trudności mogą CIĘ spotkać? Na co należy zwrócić uwagę? Jak pomóc…
ZOBACZ WIĘCEJ
20 maja 2019

Parkinson

Spowolnienie ruchów, drżenie rąk, sztywność mięśni… Typowe objawy choroby Parkinsona łatwo zrzucić na karb podeszłego wieku. Choć…
ZOBACZ WIĘCEJ
8 maja 2019

Najczęstsze schorzenia układu oddechowego

Chorób układu oddechowego jest bardzo dużo. W naszym artykule skupimy się na dwóch występujących najczęściej u osób…
ZOBACZ WIĘCEJ