Najpierw umowa - potem wyjazd

10 lipca 2018

Pamiętaj, że jeśli wyjeżdżasz do pracy za granicę nie powinnaś / nie powinieneś nigdzie się ruszać bez podpisanej umowy. Chroni Cię ona przed...

 

 

Przyszła opiekunka musi znać swojego prawa

Wiele osób pragnących wyjechać za granicę do pracy, boryka się z wątpliwościami i zmartwieniami, które spędzają im sen z powiek. Najczęściej dotyczą one kwestii związanych  z zabezpieczeniem formalnym, czyli umową i ubezpieczeniem, które uzgadniają z zatrudniającą je agencją. Skąd bierze się strach przed oszustwem, jeśli agencja jest rzetelna i nie słyszeliśmy żadnej negatywnej opinii o niej? Czy obawy odnośnie podpisania umowy mogą być na jakimś etapie uzasadnione?

Przyszła opiekunka musi znać nie tylko postawione przed nią zadania i obowiązki, ale również prawa jej przysługujące. Kandydatka powinna mieć podstawowe pojęcie dotyczące kwestii formalno-prawnych, których częścią niebawem się stanie dzięki zawarciu odpowiedniego porozumienia z agencją pracy dla opiekunek. Legalne zatrudnienie to nieodzowny element procesu związanego z rekrutacją przyszłej opiekunki - nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z warunków zgodnego z prawem wyjazdu do pracy za granicę.

Umowa - priorytetowa część procesu kończącego rekrutację

Nie ma innej kolejności postępowania w trybie rekrutacji dla opiekunki, jak uznanie umowy między agencją a kandydatką jako priorytetowej kwestii wjazdu do pracy. Umowa stanowi najważniejszy dokument porozumienia pomiędzy stronami, ponieważ to ona musi zawierać wszystkie szczegóły odnoszące się do warunków zatrudnienia na w pełni legalnej, prawnej podstawie. Niestety, część opiekunek zapomina, że umowa jest priorytetem PRZED wyjazdem i… odsuwa jej podpisanie na bliżej nieokreślony w czasie termin. To największy błąd, jaki może zostać popełniony!

Pamiętaj, że bez podpisanej umowy nie masz tak naprawdę żadnej podstawy prawnej, aby dochodzić swoich racji na przykład w sądzie. Zanim jednak rozpoczniesz z agencją negocjacje co do zapisów w niej zawartych, koniecznie zweryfikuj placówkę, z jaką podejmujesz współpracę w Rejestrze Agencji Zatrudnienia (tak zwany “KRAZ”), prowadzonym przez Marszałków Województw. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy agencja pośrednictwa pracy posiada specjalny, właściwy certyfikat, uprawniający ją do prowadzonej działalności. Później należy zadbać o obecność odpowiednich punktów w umowie, gwarantujących Tobie, jako osobie wyjeżdżającej do pracy za granicę, bezpieczne i legalne zatrudnienie.

Co musi znaleźć się w umowie? - niezbędnik dla każdej kandydatki

 Poniżej zostały wyróżnione punkty, które obligatoryjnie muszą stać się częściami składowymi umowy, wiążącej opiekunkę oraz agencję zatrudnienia.

 • Okres zatrudnienia opiekunki. Czas rozpoczęcia pracy aż do momentu jej zakończenia powinien być jasno i ściśle określony w umowie. Zostaje on ustalany wspólnie przez agencję i opiekunkę, w zależności od rodzaju oferty i stanowiska, na jakie aplikuje opiekunka.
   
 • Zdefiniowany rodzaj wykonywanej pracy i warunki z nią związane. W tym zapisie mieści się wysokość wynagrodzenia, sposób oraz termin jego wypłacania, a także zakres obowiązków i zadań, które będzie wykonywać opiekunka.
   
 • Informacje dotyczące ubezpieczenia społecznego.
   
 • Nazwa pracodawcy (z uwzględnieniem jego siedziby i nazwy za granicą).
   
 • Prawa i obowiązki pracownika. Związane z kwestiami formalnymi obowiązki - posiadanie odpowiednich dokumentów i badań lekarskich, referencji, certyfikatów poświadczających kwalifikacje oraz umiejętności we właściwym zakresie kompetencji. Prawa w swoim zapisie muszą odnosić się do możliwych i przysługujących pracownikowi dni urlopu, ewentualności wyjazdu w nagłych przypadkach, korzystania z opieki lekarskiej na miejscu itd.
   
 • Prawa i obowiązki pracodawcy. Tu nade wszystko muszą pojawić się zapisy odnośnie do konieczności udzielenia pracownikowi pomocy w razie potrzeby przez agencję, a także zapewnienia mu ochrony prawnej w odpowiednim zakresie.
   
 • Informacje związane z dojazdem i powrotem pracownika na miejsce wykonywanych obowiązków za granicą. Określenie strony pokrywającej koszta podróży bądź podziału, jaki strony ustaliły między sobą w tym temacie.
   
 • Tłumaczenia wszystkich dokumentów. To niezwykle ważne - umowa MUSI zostać sporządzona zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, ze staranną dbałością o wykonane tłumaczenie.
   
 • Określenie odpowiedzialności cywilnej obydwu stron, biorąc pod uwagę przypadek niewywiązania się z umową. To istotny i standardowy zapis, którego nie może pod żadnym pozorem zabraknąć w umowie. Definiuje on rodzaj odpowiedzialności prawnej lub finansowej, nałożonej na stronę w momencie niedotrzymania któregoś z punktów zawartych w porozumieniu.

Ubezpieczenie podczas wyjazdu do pracy za granicę a umowa

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne to priorytet, jeśli chodzi o podjęcie pracy za granicą. Wiele opiekunek nie jest jednak pewnych, jak powinien wyglądać zapis w umowie regulujący tego typu kwestię. Mimo, że opiekunka wyjeżdża poza granice kraju, wciąż obowiązują ją zasady związane z ubezpieczeniem, którym podlegają obywatele w Polsce. Agencja pracy powinna zweryfikować status swojego pracownika w tym zakresie, ponieważ na czas wyjazdu i pracy za granicą, to ona zaczyna pełnić funkcję płatnika w zakresie składek ubezpieczeniowych.

Jednak najczęściej nie w każdym rodzaju ubezpieczenia - dlatego najlepiej, jeśli opiekunka zawczasu wykupi tak zwany EKUZ, czyli dokument zapewniający dostęp do publicznej służby zdrowia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, mądrym posunięciem ze strony opiekunki będzie zadbanie o samodzielne ubezpieczenie,  w razie kryzysowej sytuacji gwarantujące zwrot kosztów leczenia i hospitalizacji oraz inne przywileje - wedle indywidualnych potrzeb, zawsze można dokonać rozszerzenia usług ubezpieczyciela. Przed podpisaniem umowy, kwestię ubezpieczenia trzeba szczegółowo omówić z przedstawicielami agencji zatrudnienia - aby zapis w umowie był jasny i czytelny dla obydwu stron.

Uwaga na oszustów i nieuczciwe praktyki

Pamiętaj, jako osoba podejmująca się pracy za granicą, musisz mieć na uwadze cały szereg ewentualności, które mogą wystąpić w momencie próby oszustwa przez konkretną agencję. Każdy taki przypadek masz prawo zgłosić i wyciągnąć odpowiednie konsekwencje od danej placówki. Pod żadnym pozorem nie przystawaj na propozycję “umowę podpiszemy w siedzibie agencji za granicą, jak już wyjedziesz” - nie ma takiej opcji! Umowa obejmuje również ustalenia dotyczące samego wyjazdu (np. kosztów podróży), nie możesz więc jechać bez żadnego potwierdzenia ustaleń dokonywanych w zwykłej rozmowie. Nie mają one żadnego przełożenia i potwierdzenia w świetle prawa - w razie oszustwa nie masz zatem jak się bronić.

Pamiętaj też, aby umiejętnie chronić swoje dane osobowe - wszystkie podpisywane przez Ciebie dokumenty muszą zawierać właściwe klauzule poufności. Nie zgadzaj się na podpisanie umowy, jeśli któryś z punktów budzi Twoje wątpliwości pod jakimkolwiek względem - skonsultuj swoje obawy z kimś posiadającym wiedzę prawniczą lub przedstawicielami samej agencji.  Nieuczciwe firmy często bazują na skonstruowanych w sposób zawiły przepisach, które mają zerowe przełożenie na wartość merytoryczną, ale potrafią przemycić niekorzystne znaczenie dla opiekunki. Nie pozwól, aby Ciebie spotkała taka sytuacja - bądź uczulona na każdy przejaw nierzetelności nieuczciwości, Zawsze proś o potwierdzenie wszystkich ustaleń w formie pisemnej, z podpisami obydwu stron zawierających dane porozumienie - nie zapomnij również o dodatkowych kopiach każdego z dokumentów. Dzięki wszystkim podjętym krokom, masz szansę ustrzec się przed wymierzoną w Twoją stronę praktyką oszustwa.

 

Sprawdź inne artykuły o tematyce opiekuńczej, które pomogą w przygotowaniach do podjęcia nowych zleceń: https://dobrasztela.pl/kacik-opiekunki/category/artykuly                                                                                              

Zobacz inne artykuły

1 grudnia 2021

Opiekunka seniora – wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak znaleźć firmę, której bez wahania będziesz mogła powierzyć organizację wyjazdu?
Zobacz więcej
30 listopada 2021

Pierwsze święta w Niemczech

Pierwsze Święta spędzane w domu podopiecznego to spory stres dla każdej Opiekunki i Opiekuna. Jak sobie z tym poradzić? 
Zobacz więcej
4 listopada 2021

Rozmowy w opiece - Wywiad z Panią Grażyną

Rozmowa z Panią Grażyną na temat pracy w opiece. Sprawdźcie sami z jakimi sytuacjami się spotkała na zleceniu.
Zobacz więcej
1 października 2021

Rozmowy w opiece - Wywiad z Panią Jolantą

Rozmowy o opiece, przedstawiamy wywiad z opiekunką Panią Jolantą. Sprawdźcie jakie miała doświadczenia jako opiekunka seniorów.
Zobacz więcej