Rozmowa o pracę jako opiekunka - jak najlepiej się zaprezentować

20 lipca 2018

Rozmowa kwalifikacyjna – chwila próby dla każdego

Rozmowa o pracę, czy nazywana często wymienne również „rozmową kwalifikacyjną”, to standardowy etap procedur rekrutacyjnych w zakresie aplikacji na określone stanowisko. Obojętnie z jaką branżą nie jest związana, zawsze wywołuje dużo skrajnych emocji, zarówno przed, jak i po jej odbyciu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w podświadomości człowieka budzi się przed przystąpieniem do tego rodzaju rozmowy pewien rodzaj stresu, który psychologowie zwykli porównywać do lęku dziecka przed sprawdzianem lub egzaminem szkolnym. Nic dziwnego – rozmowa o pracę wywołuje napięcie i lęk stanowiąc konsekwencje uczucia niepewności – oto za chwilę osoba dorosła zostanie przepytana oraz sprawdzona w kontekście wymaganych umiejętności czy wiedzy, co łączy się z mentalnym powrotem do strachu szkolnej ławki.

Rozmowa kwalifikacyjna podczas starań o posadę opiekunki dla seniora to decydujący i najważniejszy moment całego procesu. Wtedy właśnie weryfikowane są umiejętności językowe, informacje dotyczące wcześniejszego doświadczenia w pracy z osobami starszymi, a także ustalane szczegóły odnośnie formy ewentualnych przyszłych obowiązków. Spotkanie z rekruterem może wywołać drobne obawy nawet u kogoś, kto jest pewny siebie i swoich odpowiedzi w wypełnionym wcześniej formularzu. Towarzyszy temu doza niepewności związana z ogólnym przebiegiem rozmowy – o co mogę zostać zapytana/y? Czy trzeba znać dużo szczegółów o pracy opiekuna lub o dolegliwościach typowych dla podeszłego wieku? I wreszcie: jakie warunki trzeba w sensie obiektywnym spełnić, aby mieć szansę na zatrudnienie?

 

Przykładowy scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej o pracę opiekunki dla seniora

Spotkanie rekrutacyjne, które jest przeznaczone dla osób ubiegających się o pracę opiekunki dla seniora, w przeważającej części odbywa się w biurze agencji pośredniczącej w całym procesie organizacji wyjazdów za granicę do rodziny zamieszczającej ogłoszenie. Niekiedy może również mieć charakter rozmowy telefonicznej, o czym najczęściej kandydaci są uprzednio informowani. Jeśli spotkanie ma miejsce w biurze, zwykle trzeba liczyć się z tym, że potrwa trochę dłużej niż rozmowa przez telefon. W realizowanym zwykle scenariuszu tego etapu rekrutacji, należy wyróżnić następujące punkty jego przebiegu (oczywiście, ich kolejność może się różnić w zależności od obranego przez agencję schematu):

 1. Zapoznanie się rekrutera z uzupełnionym wcześniej kwestionariuszem i rozszerzenie pytań, które w nim się pojawiły, uwzględniając odpowiedzi udzielone przez kandydata
 2. Pozyskanie informacji dotyczących doświadczenia osoby aplikującej i ich konfrontacja z podanymi we wcześniej wypełnionym formularzu
 3. Poruszenie tematu dyspozycji psychofizycznej/ogólnego stanu zdrowotnego/ubezpieczenia
 4. Test „praktyczny”
 5. Weryfikacja językowego poziomu kandydata
 6. Wspólnie omówienie warunków pracy

To oczywiście tylko przykładowy, możliwy scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej o pracę dla opiekunki osoby starszej, zakładający stałe elementy, które pojawiają się zazwyczaj w większej części tego typu spotkań. Warto zaznaczyć, że niektóre z nich ulegają niekiedy rozszerzeniu, natomiast jeszcze inne niekoniecznie muszą zostać w jakikolwiek sposób pogłębione. Jest to zależne przede wszystkim od rodzaju oferty pracy – w każdej można znaleźć bardzo zróżnicowanie wymagania, dostosowane do preferencji rodziny zamieszczającej ogłoszenie (tyczy się to przede wszystkim charakteru obowiązków i obciążenia czasowego). Trudno zatem zbudować ogólny, powszechnie stosowany wzór dla spotkań rekrutacyjnych organizowanych przez pośredniczące agencje, ale z pewnością warto zapoznać się z przedstawionym powyżej schematem, który ma za zadanie pomóc w rozeznaniu odnośnie spodziewanego przebiegu rozmowy.

 

Przygotowanie do rozmowy o pracę jako opiekunka: umiejętna autoprezentacja

Tak jak nie ma ustalonego odgórnie systemu spotkań rekrutacyjnych o pracę jako opiekunka dla seniora, tak samo próżno jest ustalić działający zawsze i wszędzie „dekalog” dobrego przygotowania do rozmowy. Decydując się jednak na przedstawienie swojej kandydatury w postępowaniu rekrutacyjnym i następnie dostając propozycję przystąpienia do rozmowy, należy pamiętać o kilku regułach, które są w stanie ułatwić sprawne “przebrnięcie” przez kolejne etapy spotkania w agencji, a także ograniczyć skrępowanie, połączone z uczuciem stresu. Na początek warto przywołać tak zwane “złote zasady”, w sposób uniwersalny sprawdzający się podczas przygotowań do rozmów kwalifikacyjnych o pracę dla opiekunki seniora.

 1. Dokładnie przeanalizuj swoje odpowiedzi w wypełnionym wcześniej formularzu rekrutacyjnym. Pamiętaj, że jeśli niektóre pola nie zostały wypełnione, z pewnością pojawią się w formie ponownego pytania na spotkania.
 2. Przygotuj zaświadczenia, certyfikaty lub referencje z poprzednich miejsc pracy lub placówek, w których odbywałaś/eś wolontariat. Istnieje duża szansa, że rekruter poprosi Cię o pokazanie ich - zwłaszcza, jeśli wzmianka o takich czy też innych stanowiskach pojawiła się w Twoim CV.
 3. Poćwicz konwersację w języku niemieckim - jak wcześniej zostało już wspomniane, weryfikacja językowych umiejętności to stały punkt spotkań rekrutacyjnych dotyczących pracy dla opiekunki osoby starszej. Jeśli nie masz nikogo. kto mógłby być dla Ciebie partnerem w konwersacji, jeszcze lepszym sposobem może stać się trening z samą/samym sobą przed lustrem. Dzięki temu, w komfortowy sposób przełamiesz istniejącą możliwie barierę i strach przed publicznym mówieniem w obcym języku, a to z kolei pozwoli na opanowanie stresu związanego z językiem podczas samej rozmowy rekrutacyjnej. Jak wiadomo, czynniki sytuacyjne są w stanie spowodować blokadę językową nawet u wyjątkowo zdolnej pod tym względem osoby - dlatego też lepiej jest przynajmniej spróbować zminimalizować ryzyko tego rodzaju.
 4. Jeśli spodziewasz się, że rozmowa weryfikująca komunikację językową odbędzie się przez telefon, pamiętaj, aby stworzyć sobie wygodne, optymalne warunki - pogłos lub zagłuszający słowa hałas może wpłynąć mało korzystnie na zrozumienie podczas “testu”, a co za tym idzie, również na ocenę Twoich zdolności.
 5. Wynotuj listę najbardziej kryzysowych sytuacji, z którymi miałaś/eś do czynienia wcześniej jako opiekunka/opiekun. Istnieje sporo prawdopodobieństwo, że podczas spotkania w agencji Twoja wiedza zostanie sprawdzona pod względem praktycznym - reakcji, szybkości i znalezienia klucza do samodzielnego rozwiązania kłopotliwej kwestii zdrowotnej, a nawet dotyczącej zagrożenia życia seniora.

Jak nie dać się stresowi? Ogólne porady i wskazówki przed rozmową

Oczywistym faktem jest, że stres to czynnik uniemożliwiający wielu osobom poprawną autoprezentację w trakcie spotkania rekrutacyjnego (pomimo merytorycznego i odpowiedniego przygotowania). Starając się o pracę dla opiekunki seniora, należy liczyć się z tym, że w rozmowie, oprócz szeregu innych, wcześniej już poruszonych aspektów, ocenie będzie poddana przede wszystkim komunikatywność. To ona pozwala bowiem na dojście do porozumienia w kwestiach spornych, wyjaśnienie wielu spraw z samym seniorem, jego rodziną lub lekarzami. Jest czymś zdecydowanie niezbędnym do podjęcia pracy w takim charakterze - dlatego warto pamiętać o kilku bardzo ogólnych poradach związanych z autoprezentacją, aby utrzymane na dobrym poziomie wrażenie komunikatywności nie zostało przyćmione przez stres.

 1. Zwracaj uwagę na tempo swojego oddechu i szybkość mówienia (możesz dołączyć te elementy do treningu przed lustrem związanego z umiejętnościami językowymi).
 2. Pamiętaj o uśmiechu! Potwierdza on zdolności komunikacyjne i wzbudza zaufanie, a co za tym idzie, potęguje pozytywny odbiór Twojej osoby!
 3. Koniecznie pamiętaj o adekwatnym do sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej stroju - powinien być formalny i elegancki, ale jednocześnie skromny i schludny.
 4. Monitoruj reakcje rekrutera - najważniejsze, aby nie przesadzić w żadną stronę - czasem lepiej jest również posłuchać i następnie dostosować swoją odpowiedź do oczekiwań rozmówcy.
 5. Kontroluj gestykulację i ton głosu. Postaraj się opanować oddech przed rozmową - w miarę możliwości postaraj się być wcześniej, ograniczając ryzyko tak zwanej “zadyszki” i w konsekwencji podniesienia poziomu stresu.

 

Zobacz inne artykuły

29 marca 2019

Karta EKUZ

Jedną z formalności, jakie przyjdzie ci załatwić w związku z wyjazdem do pracy za granicą, jest wyrobienie sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia…
ZOBACZ WIĘCEJ
28 marca 2019

STWARDNIENIE ROZSIANE

Drogie OPIEKUNKI I OPIEKUNOWIE  Spotkaliście się w swojej pracy ze STWARDNIENIEM ROZSIANYM? Wiedziałyście jak opiekować się tak chorą…
ZOBACZ WIĘCEJ
1 marca 2019

Czy za granicą jest tak niebezpiecznie, jak opisują to media?

Czy praca za granicą jest niebezpieczna? Czy wiąże się z ryzykiem? W dzisiejszych czasach słyszymy mnóstwo przesadzonych informacji w…
ZOBACZ WIĘCEJ
25 lutego 2019

KONKURS Nagrody za PĄCZKI

! Lubicie pączki ? MY TEŻ! Specjalnie dla WAS KONKURS  Zgarnij NAGRODĘ za PĄCZKA! 
ZOBACZ WIĘCEJ