Rozmowa o pracę jako opiekunka - jak najlepiej się zaprezentować

20 lipca 2018

Rozmowa kwalifikacyjna – chwila próby dla każdego

Rozmowa o pracę, czy nazywana często wymienne również „rozmową kwalifikacyjną”, to standardowy etap procedur rekrutacyjnych w zakresie aplikacji na określone stanowisko. Obojętnie z jaką branżą nie jest związana, zawsze wywołuje dużo skrajnych emocji, zarówno przed, jak i po jej odbyciu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w podświadomości człowieka budzi się przed przystąpieniem do tego rodzaju rozmowy pewien rodzaj stresu, który psychologowie zwykli porównywać do lęku dziecka przed sprawdzianem lub egzaminem szkolnym. Nic dziwnego – rozmowa o pracę wywołuje napięcie i lęk stanowiąc konsekwencje uczucia niepewności – oto za chwilę osoba dorosła zostanie przepytana oraz sprawdzona w kontekście wymaganych umiejętności czy wiedzy, co łączy się z mentalnym powrotem do strachu szkolnej ławki.

Rozmowa kwalifikacyjna podczas starań o posadę opiekunki dla seniora to decydujący i najważniejszy moment całego procesu. Wtedy właśnie weryfikowane są umiejętności językowe, informacje dotyczące wcześniejszego doświadczenia w pracy z osobami starszymi, a także ustalane szczegóły odnośnie formy ewentualnych przyszłych obowiązków. Spotkanie z rekruterem może wywołać drobne obawy nawet u kogoś, kto jest pewny siebie i swoich odpowiedzi w wypełnionym wcześniej formularzu. Towarzyszy temu doza niepewności związana z ogólnym przebiegiem rozmowy – o co mogę zostać zapytana/y? Czy trzeba znać dużo szczegółów o pracy opiekuna lub o dolegliwościach typowych dla podeszłego wieku? I wreszcie: jakie warunki trzeba w sensie obiektywnym spełnić, aby mieć szansę na zatrudnienie?

 

Przykładowy scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej o pracę opiekunki dla seniora

Spotkanie rekrutacyjne, które jest przeznaczone dla osób ubiegających się o pracę opiekunki dla seniora, w przeważającej części odbywa się w biurze agencji pośredniczącej w całym procesie organizacji wyjazdów za granicę do rodziny zamieszczającej ogłoszenie. Niekiedy może również mieć charakter rozmowy telefonicznej, o czym najczęściej kandydaci są uprzednio informowani. Jeśli spotkanie ma miejsce w biurze, zwykle trzeba liczyć się z tym, że potrwa trochę dłużej niż rozmowa przez telefon. W realizowanym zwykle scenariuszu tego etapu rekrutacji, należy wyróżnić następujące punkty jego przebiegu (oczywiście, ich kolejność może się różnić w zależności od obranego przez agencję schematu):

 1. Zapoznanie się rekrutera z uzupełnionym wcześniej kwestionariuszem i rozszerzenie pytań, które w nim się pojawiły, uwzględniając odpowiedzi udzielone przez kandydata
 2. Pozyskanie informacji dotyczących doświadczenia osoby aplikującej i ich konfrontacja z podanymi we wcześniej wypełnionym formularzu
 3. Poruszenie tematu dyspozycji psychofizycznej/ogólnego stanu zdrowotnego/ubezpieczenia
 4. Test „praktyczny”
 5. Weryfikacja językowego poziomu kandydata
 6. Wspólnie omówienie warunków pracy

To oczywiście tylko przykładowy, możliwy scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej o pracę dla opiekunki osoby starszej, zakładający stałe elementy, które pojawiają się zazwyczaj w większej części tego typu spotkań. Warto zaznaczyć, że niektóre z nich ulegają niekiedy rozszerzeniu, natomiast jeszcze inne niekoniecznie muszą zostać w jakikolwiek sposób pogłębione. Jest to zależne przede wszystkim od rodzaju oferty pracy – w każdej można znaleźć bardzo zróżnicowanie wymagania, dostosowane do preferencji rodziny zamieszczającej ogłoszenie (tyczy się to przede wszystkim charakteru obowiązków i obciążenia czasowego). Trudno zatem zbudować ogólny, powszechnie stosowany wzór dla spotkań rekrutacyjnych organizowanych przez pośredniczące agencje, ale z pewnością warto zapoznać się z przedstawionym powyżej schematem, który ma za zadanie pomóc w rozeznaniu odnośnie spodziewanego przebiegu rozmowy.

 

Przygotowanie do rozmowy o pracę jako opiekunka: umiejętna autoprezentacja

Tak jak nie ma ustalonego odgórnie systemu spotkań rekrutacyjnych o pracę jako opiekunka dla seniora, tak samo próżno jest ustalić działający zawsze i wszędzie „dekalog” dobrego przygotowania do rozmowy. Decydując się jednak na przedstawienie swojej kandydatury w postępowaniu rekrutacyjnym i następnie dostając propozycję przystąpienia do rozmowy, należy pamiętać o kilku regułach, które są w stanie ułatwić sprawne “przebrnięcie” przez kolejne etapy spotkania w agencji, a także ograniczyć skrępowanie, połączone z uczuciem stresu. Na początek warto przywołać tak zwane “złote zasady”, w sposób uniwersalny sprawdzający się podczas przygotowań do rozmów kwalifikacyjnych o pracę dla opiekunki seniora.

 1. Dokładnie przeanalizuj swoje odpowiedzi w wypełnionym wcześniej formularzu rekrutacyjnym. Pamiętaj, że jeśli niektóre pola nie zostały wypełnione, z pewnością pojawią się w formie ponownego pytania na spotkania.
 2. Przygotuj zaświadczenia, certyfikaty lub referencje z poprzednich miejsc pracy lub placówek, w których odbywałaś/eś wolontariat. Istnieje duża szansa, że rekruter poprosi Cię o pokazanie ich - zwłaszcza, jeśli wzmianka o takich czy też innych stanowiskach pojawiła się w Twoim CV.
 3. Poćwicz konwersację w języku niemieckim - jak wcześniej zostało już wspomniane, weryfikacja językowych umiejętności to stały punkt spotkań rekrutacyjnych dotyczących pracy dla opiekunki osoby starszej. Jeśli nie masz nikogo. kto mógłby być dla Ciebie partnerem w konwersacji, jeszcze lepszym sposobem może stać się trening z samą/samym sobą przed lustrem. Dzięki temu, w komfortowy sposób przełamiesz istniejącą możliwie barierę i strach przed publicznym mówieniem w obcym języku, a to z kolei pozwoli na opanowanie stresu związanego z językiem podczas samej rozmowy rekrutacyjnej. Jak wiadomo, czynniki sytuacyjne są w stanie spowodować blokadę językową nawet u wyjątkowo zdolnej pod tym względem osoby - dlatego też lepiej jest przynajmniej spróbować zminimalizować ryzyko tego rodzaju.
 4. Jeśli spodziewasz się, że rozmowa weryfikująca komunikację językową odbędzie się przez telefon, pamiętaj, aby stworzyć sobie wygodne, optymalne warunki - pogłos lub zagłuszający słowa hałas może wpłynąć mało korzystnie na zrozumienie podczas “testu”, a co za tym idzie, również na ocenę Twoich zdolności.
 5. Wynotuj listę najbardziej kryzysowych sytuacji, z którymi miałaś/eś do czynienia wcześniej jako opiekunka/opiekun. Istnieje sporo prawdopodobieństwo, że podczas spotkania w agencji Twoja wiedza zostanie sprawdzona pod względem praktycznym - reakcji, szybkości i znalezienia klucza do samodzielnego rozwiązania kłopotliwej kwestii zdrowotnej, a nawet dotyczącej zagrożenia życia seniora.

Jak nie dać się stresowi? Ogólne porady i wskazówki przed rozmową

Oczywistym faktem jest, że stres to czynnik uniemożliwiający wielu osobom poprawną autoprezentację w trakcie spotkania rekrutacyjnego (pomimo merytorycznego i odpowiedniego przygotowania). Starając się o pracę dla opiekunki seniora, należy liczyć się z tym, że w rozmowie, oprócz szeregu innych, wcześniej już poruszonych aspektów, ocenie będzie poddana przede wszystkim komunikatywność. To ona pozwala bowiem na dojście do porozumienia w kwestiach spornych, wyjaśnienie wielu spraw z samym seniorem, jego rodziną lub lekarzami. Jest czymś zdecydowanie niezbędnym do podjęcia pracy w takim charakterze - dlatego warto pamiętać o kilku bardzo ogólnych poradach związanych z autoprezentacją, aby utrzymane na dobrym poziomie wrażenie komunikatywności nie zostało przyćmione przez stres.

 1. Zwracaj uwagę na tempo swojego oddechu i szybkość mówienia (możesz dołączyć te elementy do treningu przed lustrem związanego z umiejętnościami językowymi).
 2. Pamiętaj o uśmiechu! Potwierdza on zdolności komunikacyjne i wzbudza zaufanie, a co za tym idzie, potęguje pozytywny odbiór Twojej osoby!
 3. Koniecznie pamiętaj o adekwatnym do sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej stroju - powinien być formalny i elegancki, ale jednocześnie skromny i schludny.
 4. Monitoruj reakcje rekrutera - najważniejsze, aby nie przesadzić w żadną stronę - czasem lepiej jest również posłuchać i następnie dostosować swoją odpowiedź do oczekiwań rozmówcy.
 5. Kontroluj gestykulację i ton głosu. Postaraj się opanować oddech przed rozmową - w miarę możliwości postaraj się być wcześniej, ograniczając ryzyko tak zwanej “zadyszki” i w konsekwencji podniesienia poziomu stresu.

 

Zobacz inne artykuły

12 czerwca 2019

Konkurs - Ciekawe śniadanie

KONKURS - CIEKAWE ŚNIADANIE  ................................................................. Pochwal się w komentarzu zdjęciem wraz z…
ZOBACZ WIĘCEJ
27 maja 2019

Opieka nad osobą leżącą

Opieka nad osobą leżącą to nie lada wyzwanie. Jakie trudności mogą CIĘ spotkać? Na co należy zwrócić uwagę? Jak pomóc…
ZOBACZ WIĘCEJ
20 maja 2019

Parkinson

Spowolnienie ruchów, drżenie rąk, sztywność mięśni… Typowe objawy choroby Parkinsona łatwo zrzucić na karb podeszłego wieku. Choć…
ZOBACZ WIĘCEJ
8 maja 2019

Najczęstsze schorzenia układu oddechowego

Chorób układu oddechowego jest bardzo dużo. W naszym artykule skupimy się na dwóch występujących najczęściej u osób…
ZOBACZ WIĘCEJ