Zawód: Opiekunka Osób Starszych

9 lipca 2018

 

Najbardziej poszukiwany zawód na rynku?

 Od pewnego czasu postrzeganie zajęcia, jakim jest opieka nad osobami starszymi w kontekście odrębnego zawodu nie jest niczym zaskakującym. Z każdym rokiem kolejne przeprowadzane badania potwierdzają, że aktualnie zawód opiekunki dla osób starszych stanowi jeden z najbardziej z rozwijających się na rynku. Warto przywołać choćby dane i zestawienia z roku poprzedniego – przygotowane w raporcie „Barometr Zawodów” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z których wynika, że w samej Polsce liczba osób w wieku lat sześćdziesięciu i wzwyż wynosi około piętnastu milionów ogółu ludności.

To prognozy świadczące o tym, że również nasz kraj zaczyna powoli stawać w obliczu problemu narastającego procesu starzenia się społeczeństwa, a zatem – pojawia się więcej ofert pracy związanych z potrzebą zatrudnienia opiekunek. W dalszym ciągu jednak na czele listy państw, przodujących w ilości ofert pracy dla osób zajmujących się seniorami, znajdują się Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria i Austria. Tam opiekunów z odpowiednim przygotowaniem i poziomem posiadanych kwalifikacji jest wciąż za mało,w związku z czym nieustannie pojawia się szereg propozycji zawodowych dla osób poszukujących pracy w takim charakterze. Zdecydowaną zachętę do podjęcia się obowiązków opiekuna w rozwiniętych gospodarczo krajach po zachodniej stronie Europy, stanowią również zarobki, które gwarantują wsparcie dla budżetu rodzinnego w Polsce.

 

Charakterystyka zawodu opiekunki

 Na wstępie trzeba zaznaczyć, że praca w charakterze opiekunki osoby starszej z całą pewnością wiąże się
z dużym wysiłkiem, ale jest również w stanie dawać mnóstwo radości i satysfakcji. To rodzaj zajęcia, które wymaga szczególnej cierpliwości, wysoce wykształconej empatii oraz wyrozumiałości, a także otwartości w komunikacji i nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Warto nadmienić, iż osoba podejmująca się pracy jako opiekunka spędza z seniorem większą część doby – zatem musi wykazywać się sporą odpornością i wytrzymałością (zarówno psychiczną, jak i fizyczną).

Opieka i pomoc w codziennym funkcjonowaniu obejmuje wiele aspektów, wśród których nie brak tych niezwiązanych bezpośrednio z zajmowaniem się starszą osobą, dotyczących między innymi wspierania w obo-wiązkach domowych oraz załatwiania konkretnych spraw. Obserwacja stanu zdrowotnego, czuwanie nad bezpieczeństwem, pielęgnacja i zapewnianie stałego wsparcia seniorowi – te wszystkie elementy opieki nad starszą osobą wymagają dużej determinacji, odpowiedzialności i zrozumienia wobec świata ludzi w podeszłym wieku. Ważnym etapem w takiej pracy można określić także czas poświęcony na aktywizację seniora – spacery, wyjścia do kina lub teatru, poszerzanie zainteresowań lub wspólne rozmowy. Przede wszystkim istotna jest wrażliwość, która pomoże zbudować otwarte podejście i szczery kontakt w relacji z drugim człowiekiem.

         W zależności od rodzaju oferty zakładającej określoną formę opieki nad seniorem, pracodawca może, ale nie musi wymagać:

  • Ukończonego w szkole zawodowej kursu przygotowującego do roli opiekuna,
  • Wykształcenia terapeutycznego, fizjoterapeutycznego lub pielęgniarskiego,
  • Praktycznego doświadczenia w pracy i zajmowaniu się osobami starszymi
    (na przykład pracując w ośrodkach lub domach przeznaczonych dla seniorów)

Warto raz jeszcze podkreślić, że tego typu warunki niekoniecznie muszą pojawić się w każdym ogłoszeniu – wszystko ściśle wiąże się z indywidualnymi preferencjami i potrzebami zatrudniającego, co z kolei dotyczy najczęściej dyspozycji zdrowotnej danego seniora. To przekłada się na obciążenie i obowiązki opiekunki, a także wpływa na poszerzenie bądź zawężenie ich zakresu. Oprócz prawdopodobieństwa wystąpienia wymogów udokumentowania swoich kwalifikacji w obszarze medycznym bądź rehabilitacyjnym, należy pamiętać o pewnych powtarzających się i wręcz regularnych warunkach podjęcia pracy. Istotną kwestią jest posiadanie odpowiednich umiejętności interpersonalnych oraz znajomość danego języka (najczęściej niemiecki lub angielski), przynajmniej w stopniu komunikatywnym, pozwalającym na bezproblemowe osiągnięcie porozumienia w kontaktach z se-niorem, jego rodziną, lekarzami.

Dla kogo zawód opiekuna? Siły a zamiary

Zastanawiając się nad podjęciem pracy w charakterze opiekuna osoby starszej, warto zwrócić uwagę nie tylko na wymienione wcześniej cechy związane z usposobieniemi przystosowaniem pod kątem psychicznym, ale także fizycznym – między innymi własną kondycją zdrowotną. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zajęcia wykonywane przez opiekunów dla seniorów wymagają kondycji oraz siły – w końcu trzeba być dostępnym i aktywnym właściwie nocy przez dużą ilość godzin. Aplikacja do tego typu pracy kategorycznie jest odradzana wszystkim posiadającym duże problemy z kręgosłupem bądź nie radzącymi sobie z przebywaniem dłuższy czas na nogach. Noszenie ciężkich zakupów, sprzątanie, czy sama pomoc seniorowi w codziennej toalecie, ubieraniu lub ciągłym organizowaniu czasu stanowią nie lada wyzwanie dla opiekuna. Nietrudno zatem wyobrazić sobie, że nadwyrężanie  nie będącego już w najlepszej formie organizmu w ten sposób, może okazać się tragiczne w swoich skutkach. Zaleca się wobec tego wszystkim myślącym o pracy opiekuna lub opiekunki, aby w pierwszej kolejności skoncentrowali się jednak na rozsądnej ocenie własnych predyspozycji zdrowotnych i fizycznych.

Jak zdobyć doświadczenie?

Powszechnie wiadomo, że człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach, ale i wtedy, gdy doświadcza po prostu wielu sytuacji na własnej skórze, poznając blaski oraz cienie danego zajęcia zawodowego. Zwłaszcza
w pracy opiekuna osoby starszej stawia się duży nacisk na zdobyte wcześniej w praktyce umiejętności. Dyplom najlepszej uczelni nie jest tyle wart, ile poważne zetknięcie się w rzeczywistości z wieloma trudnymi do oswojenia sytuacjami podczas opieki nad seniorem. Dobrym krokiem do nabycia odpowiedniego doświadczenia, a nade wszystko sprawdzenia siebie i swoich możliwości w autentycznych warunkach, jest skorzystanie z oferty kursów, szkoleń bądź wolontariatów dla opiekunów osób starszych. Mogą odbywać się w następujących miejscach:   
         

  • Hospicja,

  • Domy spokojnej starości,

  • Ośrodki opiekuńcze,

  • Szpitale

Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak cenny i pouczający w przyjętej formule może stać się dla adepta-opiekuna staż zawodowy w którejś z wymienionych placówek. Wypada jednak zaznaczyć, że wartościowe pokłady praktycznych kompetencji nie są dostępne do zdobycia tylko i wyłącznie w oficjalnych instytucjach. Równie dobrym sprawdzianem, jeżeli chodzi o uzyskanie rzetelnych umiejętności w zakresie opieki nad starszą osobą, to na przykład okres poświęcony pielęgnacji chorej osoby z rodziny. Wymaga on tyle samo zaangażowania i niekiedy stanowi autentyczny rodzaj wstępu do zawodowej pracy opiekunki.

Zawód, poświęcenie, powołanie, rola życiowa?

Zawód opiekunki dla starszych osób przez wielu bywa określany w nieco innym, szerszym kontekście – poświęcenia oraz powołania. Z uwagi na swój specyficzny charakter, psychologiczną naturę, a także obciążenie fizyczne, nie jest rzeczywiście zawodem w dosłownym tego słowa rozumieniu. Nie da się go do końca „wyuczyć” czy wyszlifować; wymaga bowiem od tego, kto podejmuje się roli opiekuna, szeregu cech oraz predyspozycji , których nie sposób zdobyć na jakichkolwiek kursach lub w specjalnych szkołach. Przede wszystkim należy raz jeszcze podkreślić, że oferta ofercie nierówna – występuje duże zróżnicowanie ogłoszeń dla opiekunek, uwarunkowane najczęściej osobistymi preferencjami, a zwłaszcza potrzebami związanymi ze stanem zdrowotnym seniora. Dlatego tez kluczową kwestią podczas poszukiwań pracy w charakterze opiekunki jest najpierw przyjrzenie się sobie i ocena własnych możliwości. Z pewnością podjęcie się zadań dotyczących pielęgnacji czy też czuwania nad osobami w podeszłym wieku łączy się z niewyobrażalną koniecznością bycia dojrzałym, świadomym oraz odpowiedzialnym, mającym za najwyższy priorytet dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka.

Zobacz inne artykuły

12 czerwca 2019

Konkurs - Ciekawe śniadanie

KONKURS - CIEKAWE ŚNIADANIE  ................................................................. Pochwal się w komentarzu zdjęciem wraz z…
ZOBACZ WIĘCEJ
27 maja 2019

Opieka nad osobą leżącą

Opieka nad osobą leżącą to nie lada wyzwanie. Jakie trudności mogą CIĘ spotkać? Na co należy zwrócić uwagę? Jak pomóc…
ZOBACZ WIĘCEJ
20 maja 2019

Parkinson

Spowolnienie ruchów, drżenie rąk, sztywność mięśni… Typowe objawy choroby Parkinsona łatwo zrzucić na karb podeszłego wieku. Choć…
ZOBACZ WIĘCEJ
8 maja 2019

Najczęstsze schorzenia układu oddechowego

Chorób układu oddechowego jest bardzo dużo. W naszym artykule skupimy się na dwóch występujących najczęściej u osób…
ZOBACZ WIĘCEJ