Zawód: Opiekunka Osób Starszych

9 lipca 2018

 

Najbardziej poszukiwany zawód na rynku?

 Od pewnego czasu postrzeganie zajęcia, jakim jest opieka nad osobami starszymi w kontekście odrębnego zawodu nie jest niczym zaskakującym. Z każdym rokiem kolejne przeprowadzane badania potwierdzają, że aktualnie zawód opiekunki dla osób starszych stanowi jeden z najbardziej z rozwijających się na rynku. Warto przywołać choćby dane i zestawienia z roku poprzedniego – przygotowane w raporcie „Barometr Zawodów” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z których wynika, że w samej Polsce liczba osób w wieku lat sześćdziesięciu i wzwyż wynosi około piętnastu milionów ogółu ludności.

To prognozy świadczące o tym, że również nasz kraj zaczyna powoli stawać w obliczu problemu narastającego procesu starzenia się społeczeństwa, a zatem – pojawia się więcej ofert pracy związanych z potrzebą zatrudnienia opiekunek. W dalszym ciągu jednak na czele listy państw, przodujących w ilości ofert pracy dla osób zajmujących się seniorami, znajdują się Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria i Austria. Tam opiekunów z odpowiednim przygotowaniem i poziomem posiadanych kwalifikacji jest wciąż za mało,w związku z czym nieustannie pojawia się szereg propozycji zawodowych dla osób poszukujących pracy w takim charakterze. Zdecydowaną zachętę do podjęcia się obowiązków opiekuna w rozwiniętych gospodarczo krajach po zachodniej stronie Europy, stanowią również zarobki, które gwarantują wsparcie dla budżetu rodzinnego w Polsce.

 

Charakterystyka zawodu opiekunki

 Na wstępie trzeba zaznaczyć, że praca w charakterze opiekunki osoby starszej z całą pewnością wiąże się
z dużym wysiłkiem, ale jest również w stanie dawać mnóstwo radości i satysfakcji. To rodzaj zajęcia, które wymaga szczególnej cierpliwości, wysoce wykształconej empatii oraz wyrozumiałości, a także otwartości w komunikacji i nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Warto nadmienić, iż osoba podejmująca się pracy jako opiekunka spędza z seniorem większą część doby – zatem musi wykazywać się sporą odpornością i wytrzymałością (zarówno psychiczną, jak i fizyczną).

Opieka i pomoc w codziennym funkcjonowaniu obejmuje wiele aspektów, wśród których nie brak tych niezwiązanych bezpośrednio z zajmowaniem się starszą osobą, dotyczących między innymi wspierania w obo-wiązkach domowych oraz załatwiania konkretnych spraw. Obserwacja stanu zdrowotnego, czuwanie nad bezpieczeństwem, pielęgnacja i zapewnianie stałego wsparcia seniorowi – te wszystkie elementy opieki nad starszą osobą wymagają dużej determinacji, odpowiedzialności i zrozumienia wobec świata ludzi w podeszłym wieku. Ważnym etapem w takiej pracy można określić także czas poświęcony na aktywizację seniora – spacery, wyjścia do kina lub teatru, poszerzanie zainteresowań lub wspólne rozmowy. Przede wszystkim istotna jest wrażliwość, która pomoże zbudować otwarte podejście i szczery kontakt w relacji z drugim człowiekiem.

         W zależności od rodzaju oferty zakładającej określoną formę opieki nad seniorem, pracodawca może, ale nie musi wymagać:

  • Ukończonego w szkole zawodowej kursu przygotowującego do roli opiekuna,
  • Wykształcenia terapeutycznego, fizjoterapeutycznego lub pielęgniarskiego,
  • Praktycznego doświadczenia w pracy i zajmowaniu się osobami starszymi
    (na przykład pracując w ośrodkach lub domach przeznaczonych dla seniorów)

Warto raz jeszcze podkreślić, że tego typu warunki niekoniecznie muszą pojawić się w każdym ogłoszeniu – wszystko ściśle wiąże się z indywidualnymi preferencjami i potrzebami zatrudniającego, co z kolei dotyczy najczęściej dyspozycji zdrowotnej danego seniora. To przekłada się na obciążenie i obowiązki opiekunki, a także wpływa na poszerzenie bądź zawężenie ich zakresu. Oprócz prawdopodobieństwa wystąpienia wymogów udokumentowania swoich kwalifikacji w obszarze medycznym bądź rehabilitacyjnym, należy pamiętać o pewnych powtarzających się i wręcz regularnych warunkach podjęcia pracy. Istotną kwestią jest posiadanie odpowiednich umiejętności interpersonalnych oraz znajomość danego języka (najczęściej niemiecki lub angielski), przynajmniej w stopniu komunikatywnym, pozwalającym na bezproblemowe osiągnięcie porozumienia w kontaktach z se-niorem, jego rodziną, lekarzami.

Dla kogo zawód opiekuna? Siły a zamiary

Zastanawiając się nad podjęciem pracy w charakterze opiekuna osoby starszej, warto zwrócić uwagę nie tylko na wymienione wcześniej cechy związane z usposobieniemi przystosowaniem pod kątem psychicznym, ale także fizycznym – między innymi własną kondycją zdrowotną. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zajęcia wykonywane przez opiekunów dla seniorów wymagają kondycji oraz siły – w końcu trzeba być dostępnym i aktywnym właściwie nocy przez dużą ilość godzin. Aplikacja do tego typu pracy kategorycznie jest odradzana wszystkim posiadającym duże problemy z kręgosłupem bądź nie radzącymi sobie z przebywaniem dłuższy czas na nogach. Noszenie ciężkich zakupów, sprzątanie, czy sama pomoc seniorowi w codziennej toalecie, ubieraniu lub ciągłym organizowaniu czasu stanowią nie lada wyzwanie dla opiekuna. Nietrudno zatem wyobrazić sobie, że nadwyrężanie  nie będącego już w najlepszej formie organizmu w ten sposób, może okazać się tragiczne w swoich skutkach. Zaleca się wobec tego wszystkim myślącym o pracy opiekuna lub opiekunki, aby w pierwszej kolejności skoncentrowali się jednak na rozsądnej ocenie własnych predyspozycji zdrowotnych i fizycznych.

Jak zdobyć doświadczenie?

Powszechnie wiadomo, że człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach, ale i wtedy, gdy doświadcza po prostu wielu sytuacji na własnej skórze, poznając blaski oraz cienie danego zajęcia zawodowego. Zwłaszcza
w pracy opiekuna osoby starszej stawia się duży nacisk na zdobyte wcześniej w praktyce umiejętności. Dyplom najlepszej uczelni nie jest tyle wart, ile poważne zetknięcie się w rzeczywistości z wieloma trudnymi do oswojenia sytuacjami podczas opieki nad seniorem. Dobrym krokiem do nabycia odpowiedniego doświadczenia, a nade wszystko sprawdzenia siebie i swoich możliwości w autentycznych warunkach, jest skorzystanie z oferty kursów, szkoleń bądź wolontariatów dla opiekunów osób starszych. Mogą odbywać się w następujących miejscach:   
         

  • Hospicja,

  • Domy spokojnej starości,

  • Ośrodki opiekuńcze,

  • Szpitale

Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak cenny i pouczający w przyjętej formule może stać się dla adepta-opiekuna staż zawodowy w którejś z wymienionych placówek. Wypada jednak zaznaczyć, że wartościowe pokłady praktycznych kompetencji nie są dostępne do zdobycia tylko i wyłącznie w oficjalnych instytucjach. Równie dobrym sprawdzianem, jeżeli chodzi o uzyskanie rzetelnych umiejętności w zakresie opieki nad starszą osobą, to na przykład okres poświęcony pielęgnacji chorej osoby z rodziny. Wymaga on tyle samo zaangażowania i niekiedy stanowi autentyczny rodzaj wstępu do zawodowej pracy opiekunki.

Zawód, poświęcenie, powołanie, rola życiowa?

Zawód opiekunki dla starszych osób przez wielu bywa określany w nieco innym, szerszym kontekście – poświęcenia oraz powołania. Z uwagi na swój specyficzny charakter, psychologiczną naturę, a także obciążenie fizyczne, nie jest rzeczywiście zawodem w dosłownym tego słowa rozumieniu. Nie da się go do końca „wyuczyć” czy wyszlifować; wymaga bowiem od tego, kto podejmuje się roli opiekuna, szeregu cech oraz predyspozycji , których nie sposób zdobyć na jakichkolwiek kursach lub w specjalnych szkołach. Przede wszystkim należy raz jeszcze podkreślić, że oferta ofercie nierówna – występuje duże zróżnicowanie ogłoszeń dla opiekunek, uwarunkowane najczęściej osobistymi preferencjami, a zwłaszcza potrzebami związanymi ze stanem zdrowotnym seniora. Dlatego tez kluczową kwestią podczas poszukiwań pracy w charakterze opiekunki jest najpierw przyjrzenie się sobie i ocena własnych możliwości. Z pewnością podjęcie się zadań dotyczących pielęgnacji czy też czuwania nad osobami w podeszłym wieku łączy się z niewyobrażalną koniecznością bycia dojrzałym, świadomym oraz odpowiedzialnym, mającym za najwyższy priorytet dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka.

Zobacz inne artykuły

12 grudnia 2019

Lekcja 24 - Partykuła

Kochani, przygotowaliśmy dla Was zbiór partykuł, których funkcją jest przede wszystkim wyrażanie stanu emocjonalnego osoby…
Zobacz więcej
9 grudnia 2019

Lekcja 23 - Przysłówki częstotliwości - zdania

Na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was zdania z wspomnianymi wcześniej przysłówkami częstotliwości.  Zapraszamy do nauki :) 
Zobacz więcej
6 grudnia 2019

Lekcja 22 - Przysłówki częstotliwości

Zapraszamy do Szkoły Dobrej Szteli :) Dzisiejsza lekcja pozwala poznać przysłówki częstotliwości, są one bardzo ważne w komunikacji z…
Zobacz więcej
4 grudnia 2019

Lekcja 21 - Rodzajniki w języku niemieckim - zdania

Na ostatniej lekcji poznaliśmy reguły, które ułatwiają stosowanie odpowiedniego rodzajnika w języku niemieckim. Pora więc, aby…
Zobacz więcej