Favorite Deporto Marek Rutkowski

Adama Mickiewicza 21/13
06200 Maków Mazowiecki, Polska
Naszym głównym celem jest wyszukiwanie i rekrutowanie personelu opiekuńczego oraz pomocy domowych i oferowanie pracy na terenie Niemiec

OPIS FIRMY

• Zapewniamy legalne zatrudnienie potwierdzone certyfikatem i wpisem do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 17823
• LEGALNE SKŁADKI ODPROWADZANE W KAŻDYM MIESIĄCU PRACY ZA GRANICĄ OD ŚREDNIEJ TWORZĄ KWOTĘ BRUTTO.

Do podstawy netto (czyli wynagrodzenia na rękę) dodajemy składki odprowadzane do ZUS od 5227 zł brutto w każdym miesiącu pracy za granicą. Przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia dot. Pracowników delegowanych

• Zapewniamy formularz A1 potwierdzający legalne zatrudnienie oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantującą możliwość korzystania z usług medycznych na terenie całej Unii Europejskiej
• Ciągłość ubezpieczenia w Polsce oraz możliwość korzystania z usług medycznych
• Wsparcie polskiego koordynatora przez cały okres trwania zatrudnienia
• Organizację i opłatę przejazdu w obie strony
• Nieodpłatne wyżywienie i zakwaterowanie